Privacyverklaring

In deze uitvoerige privacyverklaring zetten wij de omstandigheden van de in de beknopte versie (de zogenaamde ‘one-pager’) beschreven voorwaarden voor gegevensverzameling via onze website gedetailleerder uiteen. Voor externe links met vreemde inhouden kunnen wij ons, ondanks zorgvuldige inhoudelijk controle, niet aansprakelijk stellen.

Hierna treft u informatie aan over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website geregistreerd en hoe deze gebruikt worden:

1. Verzamelen en verwerken van gegevens
Elke toegang tot onze website en elke opvraag van een op de website opgeslagen bestand wordt geprotocolleerd en gedurende 6 maanden opgeslagen. Dit opslaan dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Geprotocolleerd worden:

 • naam van het opgevraagde bestand;
 • opvraagdatum en -tijd;
 • overgedragen datahoeveelheid;
 • melding over succesvolle opvraag;
 • webbrowser en aanvragend domein;
 • referrer URL;
 • de IP-adressen van de aanvragende computer.
 • Op sommige plekken gebruikt de website zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de webserver aan uw browser stuurt. Deze worden op uw harde schijf opgeslagen. Deze kunnen telkens alleen door de server die u vooraf ook hebt opgeslagen, worden gelezen en bevatten informatie over wat u op een bepaalde website bekeken hebt en wanneer. Cookies identificeren het IP-adres van de computer en slaan geen persoonlijke informatie zoals uw naam op.

U hebt de keuze of u cookies wilt toestaan. Wijzigingen op dit punt kunt u in uw browserinstellingen uitvoeren. Minimaal de volgende instellingen zijn mogelijk:

 • cookies altijd toestaan en opslaan;
 • cookies toestaan, maar na elke sessie wissen;
 • cookies verbieden.

Als u cookies in beginsel verbiedt, kunnen er functiebeperkingen en foutmeldingen op de website voorkomen.

1.1. Newsletter
Als u zich voor onze newsletter hebt aangemeld of ons langs een andere weg een e-mailadres ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres voor deze newsletter. Als dit e-mailadres zich onderscheidt van dat voor anderssoortige communicatie, gebruiken wij dit uitsluitend voor de newsletter. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven uit de newsletter-mailinglist. Als u een exclusieve e-mailadres voor ontvangst van de newsletter hebt aangegeven, zullen wij dit na afmelding per omgaande wissen.

In het kader van de newsletter-verzending kunnen wij nagaan of u de newsletter geopend hebt en op welke links binnen de newsletter u geklikt hebt. Wij gebruiken deze gegevens om toekomstige newsletters effectiever vorm te geven. Verderstrekkende persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, als u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van contactopname.

1.2. Andere gegevensregistratieformulieren
Als binnen de internetpresentatie andere formulieren opgenomen mochten zijn, waarmee wij gegevens van u registreren, dan is in principe aangegeven welke gegevens wij met betrekking tot het formulier absoluut nodig hebben en welke gegevens u ons op vrijwillige basis kunt verstrekken. Een nauwkeurige uitleg met betrekking tot de gegevensregistratie van een dergelijk formulier vindt u in de specifiek bijbehorende privacybepaling, waarvan u kennisneming via ‘opt in’ moet bevestigen, voordat u het ingevulde formulier kunt verzenden.

Het feit dat u het opt-in-vakje hebt aangevinkt, slaan wij samen met uw aanvraag op.

2. Doorgeven van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen aan doorgegeven of anderszins overgedragen, als dit vereist is om aan het contract te kunnen voldoen, voor afrekeningsdoeleinden of als u vooraf toestemming hebt gegeven. U heeft te allen tijde het recht om een verstrekte toestemming met betrekking tot de toekomst te herroepen.

Het wissen of blokkeren van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats, als u uw toestemming voor opslag herroept, als uw kennis voor het voldoen aan het met de opslag nagestreefde doel niet lange vereist is of als uw opslag om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is. Als wij uw gegevens hebben overgedragen, stellen wij de ontvanger op de hoogte van de noodzaak tot wissen.

3. Google Analytics
Voor de analyse van de activiteiten op onze website maken wij gebruik van Google Analytics.

Dit betreft een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort. Dit geldt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Meer informatie hierover vindt u via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. via www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te garanderen.

Wij gebruiken Google Analytics op de wettelijke basis van § 15 lid 3 van TMG (Duitse informatie- en telecommunicatiedienstenwet) resp. art. 6 lid 1 sub f van de AVG. De door ons verzonden en met cookies, gebruikersherkenningen (bijv. user-ID’s) of reclame-ID’s verbonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvan de maximale opslagduur is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html

4. Social Media PlugIns
Onze website maakt geen gebruik van Social Media PlugIns.

5. Medewerker m.b.t. privacy- en gegevensbescherming

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons - dit is nog een reden waarom we gegevensbescherming zeer serieus nemen. We beantwoorden daarom graag al uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u vragen hebt die niet worden beantwoord door dit privacybeleid of als u meer gedetailleerde informatie wilt over een specifiek punt, neem dan contact met ons op per telefoon op +49 2774 9305 0 of per e-mail op datenschutz@reich-web.com.

6. Uw rechten
Uw rechten staan vermeld in de opsomming in de beknopte versie van de privacyverklaring, waarin u gelinkt bent naar deze tekst.

Veiligheidsinstructie:
Wij streven er nadrukkelijk naar om uw persoonsgegevens door het nemen van alle beschikbare technische en organisatorische mogelijkheden dusdanig op te slaan, dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail kan de volledige gegevensveiligheid niet door ons gewaarborgd worden, waardoor wij u adviseren om vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Deze privacyverklaring is onderhevig aan veranderende voorschriften en omstandigheden en wordt daarom desgewenst aangepast.