Impressum

Overeenkomstig § 5 TMG:

REICH GmbH
Regel- und Sicherheitstechnik
Ahornweg 37
35713 Eschenburg

Kontakt
T: +49(0)2774-9305-0
F:+49(0)2774-9305-90
info@reich-web.com
www.reich-watersolutions.com


Managing Director: 
Steffen Bender

Geregistreerde rechtbank:
Amtsgericht Wetzlar

Btw-nummer volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 112628460

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 10 lid 3 MDStV:

Disclaimer:

MBij besluit van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank van Hamburg beslist, dat men door het plaatsen van een link medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte site. Dit kan - aldus de arrondissementsrechtbank - alleen voorkomen worden, door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Voor al deze links, ongeacht of ze door onze klanten of door onszelf zijn geplaatst, geldt: Dat wij er uitdrukkelijk op wijzen, dat we geen enkele invloed op vorm en inhoud van de gelinkte sites hebben. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte sites. Deze verklaring geldt voor alle op deze site geplaatste links en voor alle inhoud van de sites waarnaar deze links voeren.

Copyright:
© Copyright 2023 REICH GmbH Regel- und Sicherheitstechnik. Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video’s en hun plaats en samenstelling van de links. Websites worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Geen garantie
Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan REICH GmbH de foutloosheid en juistheid van de opgenomen informatie niet garanderen. Die REICH GmbH sluit elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website uit.

Geen licentie
REICH biedt u een snelle en informatieve website op het internet. Het daarin opgenomen intellectuele eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten is beschermd. Simpelweg door de publicatie van deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van de REICH-website aan derden verleend.